998 , 112

  

SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej

kpt. mgr inż. Łukasz Cepiel

Starszy Inspektor

asp. Wojciech Wożgin