998 , 112

  

Jednostki OSP w Jastrzębiu - Zdroju