998 , 112

  

ZARZĄD KOŁA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

Koło nr 22 ZEiR w KM PSP Jastrzębie-Zdrój 
styczeń 2019 r.

Skład Zarządu:

Stanisław Bazgier - Prezes,

Jan Markewka - V-ce Prezes,

Bronisław Kajsztura  - sekretarz

Marian Tobiasz  - skarbnik,

Mirosław Juraszczyk  - członek zarządu,

Zbigniew Krasucki - członek zarządu,

Grzegorz Osika - członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:

Krzysztof Chmielewski - przewodniczący

Henryk Holeksa - sekretarz

Edward Holeksa - członek