998 , 112

  

CELE ZWIĄZKU

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” jest niezależną i samodzielną organizacją ,posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu własny STATUT

Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków, a celem Związku jest:

  1. Zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów /wdowców/ po strażakach,
  2. Ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,
  3. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
  4. Pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,
  5. Czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
  6. Wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej, oraz innych sprawach publicznych,
  7. Pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa, oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu publicznym,
  8. Umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej, członkami ochotniczych straży pożarnych i innymi strażami i służbami ratowniczymi ,
  9. Reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.