998 , 112

  

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Jagiełły 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 59 500
fax: 32 47 59 509

e-mail: poczta@straz.jastrzebie.pl

ePUAP: /KMPSPJastrzebie/SkrytkaESP