998 , 112

  

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI PSP W JASTRZĘBIU-ZDROJU

st. bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP W JASTRZĘBIU-ZDROJU

bryg. mgr inż. Robert Myrcha