998 , 112

  

Informacje

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju powołany został w dniu 29 listopada 2018 roku. Podczas pierwszego zebrania powołany został zarząd, który rozpoczął prace nad rozwojem klubu.

W dniu 26 lutego 2019 roku, na terenie Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju, odbyła się pierwsza akcja krwiodawstwa, zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. W akcji wzięło udział 34 osoby.