998 , 112

  

Interwencje

Wydarzenia

Akcje społeczne

Z początkiem marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii informacyjnej prowadzonej wspólnie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , która ma na celu
zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

Aktualności i zdarzenia

Najważniejsze informacje z naszej jednostki
Spotkanie w Klubie Seniora
Uczestnicy spotkania ze strażakami w klubie seniora

W dniu 12 marca 2019 roku o godzinie 15:00 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Mazowieckiej odbyła się pogadanka w klubie seniora. Spotkanie to miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznych zachowań seniorom jastrzębskiej społeczności. W trakcie prelekcji zwrócono uwagę na zagrożenia płynące z uwolnienia tlenku węgla, bezpiecznego użytkowania sprzętu domowego jak również postępowania w przypadku zauważenia sytuacji […]

STOP POŻAROM TRAW
plakaty (4)

Z początkiem marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii informacyjnej prowadzonej wspólnie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ,

Bezpieczne ferie w…terenie
st5

W związku z trwającymi w dniach od 11 do 24 lutego 2019 roku feriami w województwie śląskim zorganizowaliśmy prelekcję dla dzieci szkół podstawowych. Hasło spotkania z najmłodszymi brzmiało „bezpieczne ferie”. Spotkanie miało miejsce w terenie nad akwenem, gdzie…

Bezpieczne ferie!
st4

W dniach 7-8 lutego 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowano spotkanie ze służbami naszego miasta. Hasło przewodnie prelekcji brzmiało „bezpieczne ferie”. Akcja ta została objęta patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).