Uciążliwe Owady

Uciążliwe owady

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju informuje, iż na terenie całego kraju wdrożone zostały przez Komendanta Głównego PSP nowe „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Wprowadzone procedury mają za zadanie ujednolicenie sposobu postępowania przez Państwową Straż Pożarną przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół oraz ograniczenie działań w bardzo licznych przypadkach bezzasadnych zgłoszeń.

 

Interwencje PSP podejmowane będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

 

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie będzie je wnikliwie analizować i może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną - brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.

 

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na:

 •  ewakuacja osób ze strefy zagrożenia,
   

 • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
   

 • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z   informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
   

 • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane", zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
   

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele na swoich posesjach powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić je do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka warto odpowiednio zabezpieczyć, gdyż odnotowywaliśmy też liczne przypadki zgłaszania konieczności naszej interwencji dokładnie w tych samych miejscach.

 

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji.

 

W chwili obecnej posiadamy informację o dwóch firmach (zajmujących się zwalczaniem insektów) działających na terenie miasta.

W przypadku przekazania do nas informacji od firmy prowadzącej działalność o podobnym charakterze zostanie ona ujęta w wykazie, który zostanie podany do wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

TOXIN Firma Specjalistyczna ul. Wyzwolenia 118 Jastrzębie Zdrój

tel. 0324741156

 

AQUA TOX Zakład Usług Higieny Sanitarnej Grzegorz Wisełka

ul. Jasna 26/8 Jastrzębie Zdrój

tel. 0324705601

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Jagiełły 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/ 47 59 500, NIP: 633 19 88 913
e-mailpoczta@straz.jastrzebie.pl

Copyright 2014 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP